Onze Producten

Ventilatie

Dit product is geschikt voor:

Ventilatie

Sinds 1 januari 2006 verplicht de EPB-regelgeving een ventilatiesysteem bij nieuwbouw en bepaalde renovatiewerken.  
Wat is het?
De lucht in een woning is tot 2 maal zo vervuild als de buitenlucht. Het is dus aangewezen om de lucht regelmatig te verversen. Correct ventileren kan bovendien heel wat energie besparen.
Hoe werkt het?
Een ventilatiesysteem voert zuurstof aan en voert vervuilde lucht, vocht en schadelijke stoffen af. Een degelijk ventilatiesysteem is dus een investering in je gezondheid en wooncomfort.
Voordelen
  • Steeds verse, propere lucht in huis
  • Constante bewaking van de luchtkwaliteit
  • Muffe geurtjes en vocht gerelateerde problemen krijgen geen kans
  • Beter beschermd tegen CO2-vergiftiging
  • Je bespaart op energie doordat je ventilatie niet meer gepaard gaat met warmteverlies, zoals wanneer je de ramen opzet
Premies?
Van de netbeheerder kan je een premie verwachten als het gaat om een systeem met warmterecuperatie, indien je woning ouder is dan 5 jaar. Bij systemen met luchtdichte kanalen of energiezuinige ventilatoren hangt de subsidie af van het ventilatiedebiet. Meer info vind je op de website van de sectorfederatie voor ventilatie (www.ventibel.be ) of bij je plaatselijke netbeheerder.